Gallerie 2019

JKA Technikseminar Mai 2019 in Berlin

 

Shotokan Kyokai Berlin JKA Kids-Seminar 2019

 

JKA Windsor Camp with Kawasoe Seinsei & Shiina Sensei 2019

 

Keiko Junior Cup 2019

 

JKA Seminar with Ogara Sensei in Barcelona 2019

 

Shotokan Cup Berlin 2019